Projectorganisatie

Samen met andere partijen in de Drentse Veenkoloniën, Raedthuys Windenergie en Duurzame Energieproductie Exloërmond, wordt gewerkt aan de realisatie van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Op de website van het windpark, vindt u meer informatie over de procedure, de planning, de locatie van de molens, inspraakmogelijkheden, etc.

Deelgebied Windpark Oostermoer
Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. wordt eigenaar van een deel van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer. Het betreft zestien windmolens in de gemeente Aa en Hunze. Aandeelhouders van deze B.V. zijn 34 agrarische families uit Greveling en Boerveen en Windunie Development Oostermoer B.V. Ze worden vertegenwoordigd door een bestuur uit hun midden. Windunie is een coöperatie van windmolenaren en ontwikkelaar van windparken in lokaal eigendom. Windunie begeleidt de procedure rondom de ruimtelijke ordening, de vergunningaanvraag, de inpassing in het elektriciteitsnet, de financiering en de communicatie. Het bestuur van Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de zestien windmolens in Aa en Hunze.

project