Home

homeWindpark Oostermoer Exploitatie B.V. is van plan om samen met twee andere partijen, Raedthuys Windenergie en Duurzame Energieproductie Exloërmond, een windpark te ontwikkelen in de Drentse Veenkoloniën. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zal met vijfenveertig windmolens tussen de N33 en Valthermond groene energie gaan opwekken voor ca honderdvijftigduizend huishoudens.

Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. is opgericht door boerenbedrijven uit de Veenkoloniën. Hun weidse akkerlanden zijn zeer geschikt voor het opwekken van energie uit wind. De agrariërs willen graag in eigen beheer een windpark ontwikkelen en exploiteren zodat de opbrengsten terecht komen in de eigen regio die daardoor economisch wordt versterkt.